head-bannongpakchat-min
วันที่ 4 ธันวาคม 2021 1:43 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ
โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ออกกำลังกาย และฝึกการมีระเบียบวินัย

ออกกำลังกาย และฝึกการมีระเบียบวินัย

อัพเดทวันที่ 7 พฤศจิกายน 2020

ออกกำลังกาย เป็นกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อฝึกการประสานสัมพันธ์องอวัยวะต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นแขนขาฯให้สัมพัสกันและฝึกการมีระเบียบวินัยของเด็กๆ

ออกกำลังกาย

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4