head-bannongpakchat-min
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 10:12 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ
โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ทางโรงเรียนได้รวบรวมข้อมูลของนักเรียนไว้เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลว่าในโรงเรียนมีนักเรียนชาย หญิง ทั้งหมดกี่คน และนักเรียนชายทั้งหมดมีกี่คน นักเรียนหญิงมี่ทั้งหมดกี่คน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
85131
อบ.2
94131
อบ.3
46101
รวม อบ.
2115363
ป.1
116171
ป.2
3471
ป.3
105151
ป.4
64101
ป.5
3691
ป.6
7291
รวมประถม
4027676
รวมทั้งหมด
61421039
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

 

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4