head-bannongpakchat-min
วันที่ 27 มิถุนายน 2024 10:25 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ
โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปาดชัฎ

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8 5 13 1
อบ.2
9 4 13 1
อบ.3
4 6 10 1
รวม อบ.
21 15 36 3
ป.1
11 6 17 1
ป.2
3 4 7 1
ป.3
10 5 15 1
ป.4
6 4 10 1
ป.5
3 6 9 1
ป.6
7 2 9 1
รวมประถม
40 27 67 6
รวมทั้งหมด
61 42 103 9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

 

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4