head-bannongpakchat-min
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2024 11:39 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ
โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » กิจกรรม การเคลื่อนไหวและจังหวะต่างๆ

กิจกรรม การเคลื่อนไหวและจังหวะต่างๆ

อัพเดทวันที่ 5 พฤศจิกายน 2020

กิจกรรม การเคลื่อนไหวและจังหวะเสียงเพลงเสียงดนตรีเป็นกินกรรมที่สอนให้เด็กนักเรียนรู้จังหวะต่างๆของดนตรีหรือเครื่องดนตรีนั้นๆ

กิจกรรม

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4